LOGO

Prosimy kierować wszystkie zamówienia na naszą nową platformę b2b.dywanpol.pl Osoby, które mają jakieś problemy zalogowaniem się prosimy o kontakt na: s.baczynski@dywanpol.pl

Please direct all orders to our new b2b.dywanpol.pl platform. For people who have any problems logging in, please contact us at: s.baczynski@dywanpol.pl